Wiadomości http://bip.ug-dzwierzuty.pl/ pl-PL RADA GMINY Wed, 01 Feb 2023 14:00:30 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-216 KADENCJA 2014 - 2018 Przewodniczący Rady Gminy - Nosek Arkadiusz w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | w związku z upływem kadencji Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kotula Anna w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | w związku z upływem...... KIEROWNICTWO URZĘDU Wed, 01 Feb 2023 13:59:25 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-215 KADENCJA 2014 - 2018 Wójta: | w związku z wyborem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 I przed końcem kadencji Sekretarza: | w związku z zatrudnieniem | 2014 | według stanu na dzień upływu okresu zatrudnienia | według stanu na dzień kontynuacji zatrudnienia | 2015 |...... KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wed, 01 Feb 2023 13:58:28 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-217 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |...... OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA Wed, 01 Feb 2023 13:55:56 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-218 Inspektora ds. Księgowości Podatkowej za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2017 - korekta | 2016 | 2016 | 2017 Inspektora ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych za rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |...... ARCHIWUM UCHWAŁ Wed, 29 May 2019 09:45:17 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-224 ARCHIWUM UCHWAŁ KADENCJI 2002-2006   ARCHIWUM UCHWAŁ KADENCJI 2006-2010   ARCHIWUM UCHWAŁ KADENCJI 2010-2014 ... UCHWAŁY RADY GMINY Wed, 29 May 2019 09:43:15 +0200 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-281 ... DANE TELEADRESOWE Thu, 17 Jan 2019 21:14:06 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1 ... Wniosek o zajęcie pasa drogowego Tue, 15 Jan 2019 09:21:41 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-231 ... ds. Budownictwa i Architektury Tue, 15 Jan 2019 09:19:03 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-304 ... ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich Tue, 15 Jan 2019 09:17:47 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-311 ... Uchwały podatkowe oraz druki deklaracji i informacji Tue, 15 Jan 2019 09:04:21 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-232 Obowiązujące druki deklaracji i informacji podatkowych oraz Uchwały obowiązujące w roku 2019 po pobrania poniżej:   ... Zarządzenie Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 04.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Dźwierzuty. Wed, 09 Jan 2019 14:20:51 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-469 ... Obwieszczenie o Konsultacjach społecznych -dotyczy projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dźwierzuty oraz sezonu kąpielowego w 2019 r. Wed, 09 Jan 2019 12:45:22 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-469 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. „Budowa stacji GPZ Dźwierzuty, budowa dwutorowej linii 110 kV“ Mon, 07 Jan 2019 09:56:23 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Obwieszczenie o Konsultacjach społecznych -dotyczy projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dźwierzuty oraz sezonu kąpielowego w 2019 r. Mon, 07 Jan 2019 09:54:17 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-139 ... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŹWIERZUTACH Thu, 03 Jan 2019 19:13:28 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-190 ... Nowy harmonogram wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych w Gminie Dźwierzuty obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Thu, 03 Jan 2019 09:32:45 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-399 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. „Budowa stacji GPZ Dźwierzuty, budowa dwutorowej linii 110 kV“,.pdf Mon, 31 Dec 2018 10:12:59 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Głosowania imienne III Sesja 19.12.2018 r. Fri, 28 Dec 2018 07:59:38 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-465 ... Schemat organizacyjny kierowania „Akcja zima 2018/2019” Fri, 21 Dec 2018 13:27:49 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-234 ... Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola Fri, 21 Dec 2018 09:58:17 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich Wed, 19 Dec 2018 14:56:34 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-245 ... Transmisja i nagranie z III Sesji Rady Gminy Dźwierzuty 19.12.2018 r. Wed, 19 Dec 2018 10:57:16 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-461 ... Głosowania imienne II Sesja 05.12.2018 r. Tue, 18 Dec 2018 12:30:45 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-465 ... Głosowania imienne I Sesja 23.11.2018 r. Tue, 18 Dec 2018 12:28:29 +0100 http://bip.ug-dzwierzuty.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-465 ...