Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwar dla przeds. poleg. na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Gisiel, obręb Gisiel i Popowa Wola.pdf do treści 2018-12-21 09:58 Krzysztof Kołakowski
Utworzono treść 2018-12-21 09:58 Krzysztof Kołakowski Podgląd treści
powrót