Stanowisko: ds. Płacowych i Księgowości

Mirosława Siwek

tel. 89 621 03 99

Do szczegółowych zadań realizowanych na stanowisku ds. płacowych i księgowości (RF), należy w szczególności:

 1. przygotowanie dokumentów i naliczenie list płac dla pracowników Urzędu Gminy,
 2. prowadzenie kart podatkowych z wynagrodzeń i umów zleceń,
 3. sporządzanie informacji podatkowej PIT - 11, PIT - 40,
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT – 4 R, PIT – 8AR
 5. zgłaszanie i wyrejestrowywanie wszystkich pracowników Urzędu Gminy do ZUS,
 6. sporządzanie dokumentów do odprowadzenia funduszy do ZUS, PFRON,
 7. przekaz elektroniczny przelewów i dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 8. wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
 9. sporządzanie list wypłat dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w pożarach,
 10. rozliczanie i dokonywanie przelewu podatku od towarów i usług VAT -7, prowadzenie ewidencji VAT,
 11. przekazywanie w obowiązującym terminie dochodów budżetu Państwa, na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 12. dekretacja i księgowanie dokumentacji gminy (ORGAN),
 13. ewidencja środków trwałych zgodnie z klasyfikacją,
 14. kontrola formalno-rachunkowa dowodów finansowych,
 15. obsługa programu bankowości internetowej,
 16. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 17. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych organu, GUS,
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2015-07-14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-07-14 11:02