XML
ds. Obsługi Sekretariatu
Stanowisko: ds. Obsługi Sekretariatu

Ewa Janiszewska

tel. 89 621 12 32
 

Do zadań na stanowisku ds. obsługi sekretariatu (RO-OS) należy w szczególności:

1. organizacja administracyjna Wójta i Sekretarza,
2. obsługa sekretariatu Urzędu Gminy, 
3. przyjmowanie korespondencji  wpływającej do Urzędu Gminy i przekazywanie Wójtowi celem dekretacji,
4. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski,
5.prowadzenie rejestru skarg i wniosków  wpływających do Urzędu Gminy, 
6.przyjmowanie  i przekazywanie poczty elektronicznej Urzędu Gminy, 
7.prowadzenie spraw związanych ze współpracą gminy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami  i pożytku publicznego,  
8. współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych w zakresie ustalonym przez Wójta,
9. prowadzenie i przyjmowanie wniosków dotyczących patronatu honorowego Wójta.
10. prowadzenie rejestru instytucji kultury i stowarzyszeń gminnych.
11. przekazywanie pracownikowi odpowiedzialnemu za zamieszczanie w BIP informacji i ich aktualizacji w zakresie realizowanych zadań, wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2016-10-25
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-10-25 07:51
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-03-22 08:09