XML
ds. Ksiegowości Podatkowej

Stanowisko: ds. Księgowości Podatkowej

Anna Czopek

tel. 89 621 03 93

Do szczegółowych zadań realizowanych na stanowisku ds. księgowości podatkowej (RF-KP)
należy w szczególności:

  1. księgowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wydawanie decyzji wynikających z realizacji przez podatników obowiązku podatkowego,
  2. windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych budżetu gminy, poprzez wystawianie zawiadomień, upomnień, tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych, współdziałanie w tym zakresie z urzędami skarbowymi i organami sądowymi,
  3. rozliczanie i kontrola rachunkowa wpłat dokonywanych przez sołtysów,
  4. zakładanie i ewidencjonowanie kontokwitariuszy dla sołectw oraz księgowanie obrotów w tych kontokwitariuszach,
  5. sporządzanie list wynagrodzeń za inkaso podatków,
  6. wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości w podatkach do celów rentowo emerytalnych,
  7. ewidencja księgowa, windykacja i sprawozdawczość w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu czynszu dzierżawnego,
  8. przekazywanie pracownikowi odpowiedzialnemu za zamieszczanie w BIP informacji i ich aktualizacji  w zakresie realizowanych zadań,
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2015-07-14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-07-14 10:47
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-03-28 07:41