XML
ds. Księgowości Budżetowej

Stanowisko: ds. Księgowości Budżetowej

Elżbieta Kotula

tel. 89 621 03 99

Do szczegółowych zadań realizowanych na stanowisku ds. księgowości budżetowej, należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej,
 2. ewidencjonowanie środków trwałych, inwestycji, materiałów, pozostałych środków trwałych,
 3. ewidencjonowanie roszczeń (zobowiązań i należności) i rozrachunków należności,
 4. ewidencjonowanie kosztów i strat,
 5. ewidencjonowanie dochodów i wydatków,
 6. ewidencjonowanie środków budżetowych i pozabudżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych,
 7. ewidencjonowanie analityczne pożyczek mieszkaniowych,
 8. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych jako jednostka oraz sprawozdań budżetowych,
 9. przygotowywanie i kompletowanie dowodów księgowych do realizacji,
 10. obsługa programu bankowości internetowej, w tym prowadzenie operacji bankowych związanych z realizacja planów finansowych Urzędu gminy do wysokości środków wynikających z zatwierdzonych planów finansowych,
 11. dekretacja dowodów księgowych w rozbiciu na dochody i wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej  i księgowej,
 12. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dowodów księgowych Urzędu Gminy (dzienniki, konta księgi głównej i kata ksiąg pomocniczych),
 13. kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych oraz ich klasyfikacja wg. obowiązujących przepisów,     
 14. zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie ksiąg sald pomocniczych,
 15. zaopatrywanie Urzędu w druki ścisłego zarachowania oraz prowadzenie księgi wpływów i rozchodów tych druków, rozliczanie arkuszy inwentaryzacyjnych,
 16. współdziałanie w ramach ustalonych obowiązków służbowych z bankiem w zakresie uzgadniania wyciągów bankowych oraz pisemne potwierdzanie zgodności sporządzonych dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,
 17. rozliczenie inkasa opłaty targowej i miejscowej, ewidencja księgowa programów z udziałem środków unijnych i innych środków
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2015-07-14
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-07-14 10:59