Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  6/2019
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 10 stycznia 2019 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji

 
Na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Informuję o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Dźwierzuty, obliczonej na podstawie art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych :
Typ szkoły Podstawowa roczna kwota dotacji na ucznia Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia Statystyczna liczba uczniów w tym:
statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
oddział przedszkolny w szkole podstawowej 6 459,85 538,32 45,00 0 1,00
 
  1. Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona została na podstawie art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 
§ 2
 
Zarządzam podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
      Wójt Gminy Dźwierzuty
 
(-) Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2019-01-14 15:02
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2019-01-14 15:02