XML
24/2012

ZARZĄDZENIE NR 24/2012

WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 15 marca 2012 roku

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 ze zm. ) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY zarządza co następuje :

 

 

§1

  

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Rachunkowej w Olsztynie :

 

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty  za 2011 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury :
  1. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach,  stanowiące  załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia,
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Czesław Wierzuk

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Opis do załącznika Nr 2 Plik doc 35.00 KB
Zał 4 Informacja o mieni Plik txt 20.70 KB
Załącznik nr 1 Opis sprawozdania Plik doc 556.00 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 12.50 KB
Załącznik nr 3 Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2012-03-15
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-04-20 08:50
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-04-20 08:54