XML
26a/2012

 

Zarządzenie Nr 26A/2012

 

Wójta Gminy Dźwierzuty

 

z dnia 30 marca 2012 r.

 

 

 

 

       w sprawie: zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2012r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)   oraz    §12 ust.2 pkt 1 uchwały nr XII/96/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012r. 

§ 1

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012r. oraz Nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz po stronie wydatków, zgodnie z tabelą wydatków zawartą w załączniku nr  2 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.  - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Zmniejsza się plan dochodów  budżetu Gminy o kwotę  38 052,00 zł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. przed zmianami  24 352 026,28 zł,

                  z tego : dochody bieżące w wysokości      16 857 259,05 zł,

                              dochody majątkowe w wysokości   7 494 767,23 zł,

 

b)  po zmianach  24 313 974,28 zł,

                  z tego : dochody bieżące w wysokości       16 819 207,05 zł,

                              dochody majątkowe w wysokości    7 494 767,23 zł.

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę  38 052,00 zł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) przed zmianami 27 691 912,78 zł,

              z tego : wydatki bieżące w wysokości           16 604 590,44 zł,

                            wydatki majątkowe w wysokości    11 087 322,34 zł,

 

b) po zmianach 27 653 860,78 zł,

                  z tego : wydatki bieżące w wysokości        16 566 538,44 zł,

                               wydatki majątkowe w wysokości   11 087 322,34 zł.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Czesław Wierzuk

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Nr 5 Plik xls 43.50 KB
Załącznik nr 1 Plik xls 22.00 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 21.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2012-03-30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-04-20 10:23
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-04-20 10:25