XML
Zarządzenie Nr 76/2012

 

 

 

Zarządzenie Nr 76/2012

 

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Dźwierzuty

 

 

 

 

 

 

z dnia 28 września 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie: zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2012r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
             
             
                 
 
                 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)   oraz    §12 ust.2 pkt 1 uchwały nr XII/96/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012r. 

§ 1

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. (wpływ 10.09.2012r.), Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz po stronie wydatków, zgodnie z tabelą wydatków zawartą w załączniku nr  2 .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.  -  zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Zmniejsza się plan dochodów  budżetu Gminy o kwotę   3.686,66 zł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. przed zmianami  23.430.026,18 zł,

                  z tego : dochody bieżące w wysokości      17.862.503,73 zł,

                              dochody majątkowe w wysokości   5.567.522,45 zł,

 

b)  po zmianach      23 426 339,52 zł,

                  z tego : dochody bieżące w wysokości       17 858 732,14 zł,

                              dochody majątkowe w wysokości    5.567.607,38 zł.

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę     3.686,66 zł:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. przed zmianami 26.856.845,83 zł,

              z tego : wydatki bieżące w wysokości  17.675.629,97 zł,

                            wydatki majątkowe w wysokości          9.181.215,86 zł,

 

b) po zmianach     26 853 159,17 zł,

                  z tego : wydatki bieżące w wysokości         17 671 943,31 zł,

                               wydatki majątkowe w wysokości      9.181.215,86 zł.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Wierzuk

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Nr 1 Plik pdf 675.35 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 868.42 KB
Załączniki Nr 5 Plik xls 46.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2012-09-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-10-10 08:27
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2012-10-10 08:28