XML
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/20

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/2013

Wójta Gminy Dźwierzuty

 z dnia 29 października 2013 roku

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał  2013 roku.

 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

Zarządzam podanie do publicznej wiadomości informacji za III kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu Gminy Dźwierzuty, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Informacja o której mowa podana będzie poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                   

                                                                                                          Wójt Gminy Dźwierzuty

                                                                                                          mgr inż. Czesław Wierzuk

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1. Plik xls 19.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2013-10-30
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2013-10-31 08:54
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2013-10-31 08:55