XML
Zarządzenie Nr 100/2015

Zarządzenie Nr 100/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 12 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Dźwierzutach.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650) i art. 145 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jedn. Dz. U. z 1998 Nr 71, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dźwierzutach, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

  2. Od dnia 12 sierpnia 2015r. do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od 7.00 do godz. 14.00.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dźwierzuty.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2015-08-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-08-12 14:22
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-08-12 14:22