Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  120/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty

 z dnia 9 września 2015 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Dźwierzuty na 2016r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz  uchwały Nr XXX/266/10 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

 

§1

 

  1. Przyjmuję założenia do konstrukcji projektu budżetu Gminy Dźwierzuty na 2016 rok.
  2. Szczegółowy wykaz założeń i wskaźników do projektu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Założenia do projektu budżetu przekazuję Przewodniczącemu Rady Gminy, kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych.
  2. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do sporządzenia materiałów planistycznych w formie wstępnych planów finansowych, przy uwzględnieniu :
  1. założeń i wskaźników, zawartych w załączniku nr 1,
  2. planowanych dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów,
  3. stosownych objaśnień do planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań,
  4. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015r.

§3

 

1.Wstępne plany finansowe kierownicy i dyrektorzy opracowują i przedkładają Wójtowi w terminie do dnia 30.09.2015r.

2.Kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach przedstawiają w formie pisemnej propozycje do projektu budżetu w zakresie realizowanych zadań.

3. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim wnioski do projektu budżetu składają Wójtowi  w terminie do dnia 30.09.2015r.

4.Wnioski radnych, przedstawicieli sołectw, organizacji  pozarządowych zajmujących się krzewieniem kultury i sportu na terenie Gminy oraz innych podmiotów należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do dnia 30.09.2015r.       

 

§4

 

W oparciu o przedłożone materiały i przeprowadzone konsultacje zostanie sporządzony projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej wraz objaśnieniami, materiałami informacyjnymi i niezbędnymi załącznikami oraz zostanie przedłożony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 15 listopada 2015 r., celem zaopiniowania.

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi Gminy.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Marianna Bogusława Szydlik

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2015-09-10
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-09-10 12:14
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-09-10 12:17
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 31 stycznia 2023r. 11:34:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.