Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE / DANE TELEADRESOWE

Rada Gminy

Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w miejscach publicznych, że
na dzień 29 kwietnia 2016 roku
zwołana została XVI sesja Rady Gminy Dźwierzuty
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
 • początek sesji godzina 1200
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury oraz Opieki Zdrowotnej  Rady Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej  Rady Gminy Dźwierzuty za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2026 podjętej uchwałą                 Nr XIII/96/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 rok.
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na obszarze Gminy Dźwierzuty
 4. uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 5. określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dźwierzuty.
 6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Dźwierzuty  oraz warunków i trybu składania deklaracji.
 7. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dźwierzuty
 9. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rańsk w sprawie podziału sołectwa Rańsk i utworzenia sołectwa Rańsk i sołectwa Grądy.
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 Sesja odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6. Początek sesji - godzina 1200   

Dźwierzuty, dnia 21.04.2016 r.  

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek   
 
 DANE TELEADRESOWE
 

 

DANE TELEADRESOWE

Adres Urzędu Gminy Dźwierzuty

 

ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

powiat szczycieński

województwo warmińsko-mazurskie

Telefon Urzędu Gminy Dźwierzuty (sekretariat)

89 621 12 32

Faks

89 621 12 33

www Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.gminadzwierzuty.pl

www BIP Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.bip.gminadzwierzuty.pl

http://archiwum.bip.gminadzwierzuty.pl/

(archiwalny BIP)

E-mail Urzędu Gminy

info@ug-dzwierzuty.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy
 


Kasa

 

 

 

 

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek:

7.00 - 15.00
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 12:00

             
 

DANE REJESTRACYJNE

 

NIP gminy

745-181-20-28

NIP urzędu

745-10-90-664

REGON gminy

510 743 315

REGON urzędu

000 532 843

Rachunek bankowy do wpłat należności z tytułu podatków i opłat

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat sum depozytowych

 

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

49 8838 1044 2007 0400 0101 0014

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

98 8838 1044 2007 0400 0101 0005

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

54 8838 1044 2007 0400 0101 0021

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

KOD TERYT

281702

 

NIP i REGON nadany Urzędowi Gminy Dźwierzuty służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy. Do rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi służy NIP i REGON Gminy Dźwierzuty

Podmiot publikujący
WytworzyłAdministrator BIP - przeniesienie2016-03-21 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-21 13:02
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-04-28 07:20
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 18 sierpnia 2022r. 21:00:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.