Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
KOMUNIKATY / DANE TELEADRESOWE


Rada Gminy

Dźwierzuty

Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie § 10 ust. 5 załącznika nr 5 do Statutu Gminy Dźwierzuty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 36, poz. 510) podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy poprzez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w miejscach publicznych, że
na dzień 08 września 2016 roku
zwołana została XIX sesja Rady Gminy Dźwierzuty
obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6
 • początek sesji godzina 1200
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz ewentualne wprowadzenie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2026 podjętej uchwałą Nr XIII/96/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 rok,
 3. zmiany uchwały Nr XVIII/150/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dźwierzuty,
 5. podziału sołectwa Rańsk i utworzenia sołectwa Grądy,
 6. nadania statutu sołectwu Grądy,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom,
 9. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rańsk w sprawie podziału sołectwa Rańsk i utworzenia sołectwa Rańsk i sołectwa Kałęczyn/Zalesie,
 10. przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Olszewki,
 11. powołania doraźnej komisji do opracowania zmian statutu gminy,
 12. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025,
 13. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty,
 14. przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2016-2019''.
 1. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
Sesja odbędzie się 08 września 2016 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty,ul. Niepodległości 6. Początek sesji – godzina 12:00.
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                      Dnia 30.08.2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty      
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek   
 
 
 DANE TELEADRESOWE
 

 

DANE TELEADRESOWE

Adres Urzędu Gminy Dźwierzuty

 

ul. Niepodległości 6

12-120 Dźwierzuty

powiat szczycieński

województwo warmińsko-mazurskie

Telefon Urzędu Gminy Dźwierzuty (sekretariat)

89 621 12 32

Faks

89 621 12 33

www Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.gminadzwierzuty.pl

www BIP Urzędu Gminy Dźwierzuty

www.bip.gminadzwierzuty.pl

http://archiwum.bip.gminadzwierzuty.pl/

(archiwalny BIP)

E-mail Urzędu Gminy

info@ug-dzwierzuty.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy
 


Kasa

 

 

 

 

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek:

7.00 - 15.00
Poniedziałek - Piątek
9:00 - 12:00

             
 

DANE REJESTRACYJNE

 

NIP gminy

745-181-20-28

NIP urzędu

745-10-90-664

REGON gminy

510 743 315

REGON urzędu

000 532 843

Rachunek bankowy do wpłat należności z tytułu podatków i opłat

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat sum depozytowych

 

 

 

 

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

49 8838 1044 2007 0400 0101 0014

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

98 8838 1044 2007 0400 0101 0005

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

 

 

54 8838 1044 2007 0400 0101 0021

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Dźwierzutach

KOD TERYT

2817022

 

NIP i REGON nadany Urzędowi Gminy Dźwierzuty służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy. Do rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi służy NIP i REGON Gminy Dźwierzuty

Podmiot publikujący
WytworzyłAdministrator BIP - przeniesienie2016-03-21 00:00
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-21 13:02
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-08-31 07:19
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 18 sierpnia 2022r. 21:25:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.