XML
ZARZĄDZENIE NR 8/2016
 
ZARZĄDZENIE NR  8/2016
WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
 
z dnia 15 stycznia 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki i edukacji
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) oraz uchwały nr XII/101/15 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 zarządza się co następuje:
 
§1.
Ogłasza się dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dźwierzuty w 2016 roku z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- nauki i edukacji.
 
§2.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                       Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ogłoszenie kultura fizyczna Plik doc 16.45 KB
ogłoszenie nauka i edukacja Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAdministrator BIP - przeniesienie2016-01-15
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-01-15 10:34
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-01-15 10:37