XML
Zarządzenie 22/2016
Zarządzenie 22/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 01 marca 2016 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 14 ust. 2 oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1942) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkół podstawowych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-03-01
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-01 13:18
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-03-01 13:22