XML
Zarządzenie Nr 52/2016
Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 02 czerwca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum  im. Krzysztofa Klenczona  w Dźwierzutach
ul. Sienkiewicza 2a, 12-120 Dźwierzuty
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.  2156 z późn. zm.), § 1 ust 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach.
§ 2
 
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Dźwierzuty, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.
 
§ 4
 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik Nr 1 Plik pdf 148.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2016-06-02
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-02 08:46
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-06-02 08:50