XML
Zarządzenie Nr 119/2017
Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 29  sierpnia 2017 r.
 
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  26 lipca 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1457) zarządzam, co następuje:
§ 1.
  1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” do dnia 08 września 2017 r.
  2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Dźwierzuty, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2017-08-29
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-08-30 11:13