XML
Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie  Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) Wójt Gminy Dźwierzuty zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych oraz dyrektorom szkół podstawowych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
               
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Od 15.01.2018 do 16.02.2018 r. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach.
Od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. Wydawanie i przyjmowanie kart wraz z wymaganą dokumentacją do sekretariatu szkoły.
Do 09.03.2018 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 14.03.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 28.03.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 05.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
TERMINY PROCEDURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Do 18.04.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 20.04.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Do 24.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 30.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 07.05.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 3 stycznia 2018 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Dźwierzuty jest organem prowadzącym.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DATA ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA
Od 15.01.2018 r.  do 16.02.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków luk kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Do 23.02.2018 r. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 28.02.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 14.03.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 19.03.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
TERMINY PROCEDURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Od 20.03.2018 r. do 05.04.2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 11.04.2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Do 13.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 27.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Do 31.08.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-01-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-01-05 15:15