XML
ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
ZARZĄDZENIE  Nr 23/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 12 lutego 2018 r.

 
 
w sprawie wskazania szkoły, która będzie naliczać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą  oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy była Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, przekazana  do prowadzenia  Stowarzyszeniu KONIK NA BIEGUNACH w Jabłonce
 
            Na podstawie  art. 134 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203)  z a r z a d z a   s i ę,  co następuje:
 
§ 1.
 
Wskazuje się Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach  do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą  oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy była Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, przekazana  do prowadzenia  Stowarzyszeniu KONIK NA BIEGUNACH w Jabłonce
 
 
§ 2.
 
Osoby wskazane w § 1 korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach  na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanym zespole.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-02-12
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-02-12 15:22