XML
Zarządzenie Nr 108/2018
Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 24 września  2018 r.
 
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”.


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  17 września 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1796) zarządzam, co następuje:
§ 1.
  1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” do dnia 05 października 2018 r.
  2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Dźwierzuty, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłWioleta Etjminowicz - Inspektor do spraw Oświaty2018-09-24
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-25 08:22