XML
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr  121/2018
Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 26 października 2018 roku
 
 
w sprawie informacji o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym na 2018r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty
 
Na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Informuję o podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Dźwierzuty, obliczonej na podstawie aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2018 r. oraz statystycznej liczbie uczniów :
Typ szkoły Podstawowa roczna kwota dotacji na ucznia Podstawowa miesięczna kwota dotacji na ucznia Statystyczna liczba uczniów w tym:
statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
oddział przedszkolny w szkole podstawowej 6 235,79 519,65 41,33 0 1,00
 
  1. Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona została na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
 
§ 2
 
Zarządzam podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
      Wójt Gminy Dźwierzuty
 
(-) Marianna Bogusława Szydlik
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2018-11-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-05 10:08
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-11-05 10:09