Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zarządzenie nr 23/2015

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 20 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Gminy Dźwierzuty ds. Współpracy z Organizacjami             Pozarządowymi.

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Panią Agnieszkę Śladowska na Pełnomocnika Gminy Dźwierzuty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 2

Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

 

§ 3

Pełnomocnik działa w obszarze współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Pełnomocnik jest odpowiedzialny za:

 1. organizowanie i prowadzenie współpracy oraz bieżące kontakty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy Dźwierzuty,
 2. realizowanie polityki Gminy Dźwierzuty w zakresie współpracy z organizacjami
  pozarządowymi i innymi podmiotami w oparciu o aktualnie obowiązującą uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty, w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. zbieranie informacji i wniosków oraz przygotowania projektu Rocznego programu współpracy,
 4. koordynowanie konsultacji projektu programu,
 5. przygotowanie sprawozdania z realizacji Rocznego i Wieloletniego programu współpracy,
 6. redagowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu w zakładce dla organizacji pozarządowych,
 7. zbieranie danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
 8. pomoc w opracowaniu poszczególnych regulaminów konkursowych,
 9. pomoc w przygotowaniu i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego,
 10. organizowanie prac komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert,
 11. publikację wyników konkursu,
 12. koordynowanie sporządzania umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne,
 13. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Dźwierzuty w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
 14. reprezentowanie Wójta Gminy Dźwierzuty na konferencjach i spotkaniach dotyczących
  problematyki sektora pozarządowego.

 

 

§ 4

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych Urzędu Gminy w Dźwierzutach do współpracy z Pełnomocnikiem przy realizacji zadań, o których mowa w § 3.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dźwierzuty

/-/ Marianna Bogusława Szydlik

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłMariusz Woźniak - Sekretarz Gminy2015-07-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-07-16 10:23
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2015-07-16 10:26
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 21:07:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.