Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr II/5/18
                                                                                
Uchwała Nr II/5/18
Rady Gminy  Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty
 
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 17 Statutu Gminy Dźwierzuty uchwalonego uchwałą Nr XLII/362/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. Woj. Warm. - Maz. z 2018 poz. 4640)uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Dźwierzuty w następującym składzie:
 
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju
 
 1. Orłowski Sebastian
 2. Bartkowska Katarzyna
 3. Kleniewski Andrzej
 4. Gutysz Danuta
 5. Wyszyński Wiesław
 6. Lorkowski Andrzej
 7. Osojca Kamil
 
 1. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 
 1. Pióro Dariusz
 2. Lorenz Artur
 3. Nosek Arkadiusz
 4. Wyszyński Wiesław
 5. Samojluk Paweł
 6. Osojca Kamil
 
 1. Komisja Społeczna
 
 1. Kotula Anna
 2. Gutysz Danuta
 3. Bartkowska Katarzyna
 4. Kandybowicz Jacek
 5. Lorenz Artur
 
 

§ 2
 
 
Ustala się następujący zakres zadań Komisji.
 
 1. Do kompetencji Komisji Budżetu i Rozwoju należą w szczególności sprawy:
 1. planowania, budżetu i finansów,
 2. podatków i opłat lokalnych,
 3. planowania przestrzennego,
 4. promocji gminy,
 
 1. Do kompetencji Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy:
 1. rolnictwa,
 2. gospodarki nieruchomościami,
 3. dróg gminnych,
 4. ochrony środowiska, gospodarowania opadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki niskoemisyjnej,
 5. utrzymania porządku i czystości
 
 1. Do kompetencji Komisji Społecznej należą w szczególności sprawy:
 1. oświaty,
 2. kultury,
 3. szkolnictwa,
 4. opieki społecznej i socjalnej,
 5. kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 6. turystyki
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 

 

 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/5/18 z dnia 05 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dźwierzuty
 
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
Również Statut Gminy Dźwierzuty w treści § 17 stanowi, iż Rada w drodze uchwały powołuje stałe i doraźne komisje problemowe, a także ustala liczbę członków komisji
i ich skład osobowy. Komisje podlegają wyłącznie Radzie. W skład komisji stałych wchodzą członkowie wybrani spośród Radnych, w liczbie nie mniejszej jak trzech Radnych.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:56
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 10:58
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 02:26:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.