Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr II/12/18
Uchwała Nr II/12/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)  Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
  1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków    (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1152 ze zm.),
  2. grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, oświatową, pomocy społecznej oraz sportową, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej   (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 620 ze zm.), za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Dźwierzuty.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 
Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zawiera upoważnienie dla Rady Gminy do wprowadzenia przedmiotowych zwolnień w podatku od nieruchomości innych, niż zostały określone w ustawie oraz innych aktach rangi ustawowej.
 
Proponuje się wprowadzenie następujących dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości                  w stosunku do już obowiązujących:
 
  1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  2. grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, oświatową, pomocy społecznej oraz sportową, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie, za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:26
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 04:45:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.