Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
UCHWAŁA Nr II/13/18
UCHWAŁA Nr II/13/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 05 grudnia 2018 r..
w sprawie desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole  Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1
 Desygnuje się Panią Mariannę Bogusławę Szydlik na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            Przy Zespołach Opieki Zdrowotnej działają Rady Społeczne – powoływane przez podmioty tworzące Zespoły Opieki Zdrowotnej – zgodnie z przepisami art. 48 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190
z późn. zm.).
            W skład Rad Społecznych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzą m.in. przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
Zgodnie z dotychczas obowiązującą praktyką, mającą na celu zapewnienie reprezentatywności wszystkich gmin, Starosta Szczycieński zwrócił się do wójtów, burmistrza i prezydenta w celu wskazania po jednej osobie z terenu gminy, które staną się przedstawicielami Rady Społecznej.  
            W zawiązku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-12-05
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-12-14 11:28
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 02:52:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.