Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 653344-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. Gmina Dźwierzuty: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
Dźwierzuty dn. 17.12.2018 r.
Znak sprawy: RI-ZP.271.22.2018
 
WYKONAWCY
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.”
 
 
 
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty,
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
  1. Kryterium I - cena - 60% wagi (60 pkt);
  2. Kryterium II - ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych - 30% wagi (30 pkt);
  3. Kryterium III termin płatności faktur - 10% wagi (10 pkt).
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 55 620,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia zł 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował 4 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 30-dniowy okres płatności faktury.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
  1. Kryterium I - cena – 60 pkt;
  2. Kryterium II - ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych – 30 pkt;
  3. Kryterium III termin płatności faktur – 10 pkt.
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano następującą punktację:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
brutto
Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych Termin płatności faktury Łączna ilość punktów
1 PPHU EKO s.c.
Roman i Współwłaściciele
ul. Myśliwska 2 i
11-300 Biskupiec
64 431,72 zł
47,97 pkt
4
30,00 pkt
30 dni,
10 pkt
87,97 pkt
2
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Sienkiewicza 19,
12-120 Dźwierzuty
55 620,00 zł
60,00 pkt
4,
30,00 pkt
30 dni,
10 pkt
100,00 pkt
 
Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
 
 
 
Z poważaniem
 
WÓJT
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
 

Data dodania: 2018-12-17 14:08

[powrot do treści ogłoszenia]
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 20:44:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.