Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZARZĄDZENIE NR 72/2016
WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 16 września 2016 r.

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XII/95/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zwanych dalej „Konsultacjami”
2. Projekt o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
§ 2.
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 19 września 2016 r. do 19 października 2016 r.
 
§ 3.
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez:
1. wyłożenie do wglądu projektu rocznego programu współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 w Urzędzie Gminy Dźwierzuty w pokoju nr 25;
2. zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 na stronie BIP i Urzędu Gminy Dźwierzuty;
3. pisemne wyrażenie opinii i uwag do projektu złożone w sekretariacie Urzędu Gminy, nadesłane pocztą na adres: Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12–120 Dźwierzuty, lub elektronicznie na adres: info@ug-dzwierzuty.pl.
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest pracownik ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich Gminy Dźwierzuty.
 
§ 4.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Dźwierzuty.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Szydlik
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłKrzysztof Wilczek - Podinspektor ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich2016-09-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-16 10:43
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-16 10:44
Wójt Gminy Dźwierzuty informuje o rozpoczęciu prac nad „Rocznym programem współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.

Wójt Gminy Dźwierzuty informuje o rozpoczęciu prac nad „Rocznym programem współpracy Gminy Dźwierzuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dźwierzuty do przedstawienia się, przedłożenia statutów oraz swoich zamiarów działań i propozycji do rocznego programu współpracy.
Informacje należy przekazać w formie pisemnej:
-  elektronicznie na adres e-mail: fundusze@ug-dzwierzuty.pl  lub,
-  pocztą na adres: Urząd Gminy ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty lub,
-  osobiście do pok. nr 25 w Urzędzie Gminy
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu w wersji elektronicznej do pobrania poniżej
Propozycje do Programu należy składać do dnia 3 października 2016 roku.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłKrzysztof Wilczek - Podinspektor ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich2016-09-16
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-16 10:40
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2016-09-16 10:41
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 03:28:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.